Thuê thám tử ở Việt Nam có hợp pháp không?

Dịch vụ thám tử là hợp pháp trên rất nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp…

Ở Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu theo dõi, điều tra, tìm kiếm thông tin nhiều… mà nhà nước có ban hành văn bản chính thức đưa Dịch vụ thám tử trở thành một ngành nghề kinh doanh hợp pháp.

Cụ thể, ngày 6/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/8/2018. Theo quyết định này đã có quy định mã ngành về dịch vụ điều tra là mã:

803 – 8030 – 80300. Nhóm này gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử. Các hoạt động của tất cả các thám tử tư nhân, thuộc các loại khách hàng hoặc mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này. Như vậy, với quy định thời điểm hiện tại, hoạt động thám tử hoàn toàn hợp pháp.

Do vậy, khi có nhu cầu về dịch vụ thám tử, mời anh/chị gọi tới công ty THÁM TỬ VIỆT đã có tư cách pháp nhân rõ ràng. Bạn hãy liên hệ theo số Hotline 0799 894 583 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất về dịch vụ thám tử hiệu quả và bảo mật.