Khi quý khách thuê thám tử tại công ty THÁM TỬ VIỆT thì quy trình thanh toán được chi làm 2 đợt như sau:

Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng dịch vụ thuê thám tử khi ký hợp đồng

Chúng tôi giả sử quý khách sử dụng dịch vụ thuê thám tử ở công ty chúng tôi tổng giá trị hợp đồng là 10 triệu VNĐ.

Vậy khi ký kết xong hợp đồng quý khách sẽ phải thanh toán cho chúng tôi số tiền là 5 triệu VNĐ.

Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng dịch vụ thuê thám tử khi hoàn thành công việc

Chúng tôi vẫn lấy ví dụ ở trên thì sau khi các thám tử của chúng tôi hoàn thành công việc và kết thúc hợp đồng thì chúng tôi sẽ bàn giao lại cho quý khách toàn bộ bằng chứng ảnh, video, ghi âm, …

2 bên chấm dứt hợp đồng và quý khách sẽ thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại là 5 triệu VNĐ.

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp cho quản lý thám tử của chúng tôi hoặc chuyển qua tài khoản của công ty THÁM TỬ VIỆT.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ thuê thám tử của công ty thám tử.